Yatırımcı Vatandaşlık Programı (Investment-Based Citizenship)

Dünyanın pek çok ülkesi uygulamakta oldukları yatırımcı vatandaşlık programları ile ekonomilerine katkı sağlamayı hedeflemektedirler. Bu programlar kapsamında yatırım yapan kişiler ise farklı bir ülkenin vatandaşlık hakkı elde ederek o ülkede yaşama, eğitim alma, ticaret yapma, pasaport alma ve bu pasaport kapsamında bazı ülkelere vizesiz seyahat etme gibi imkanlardan yararlanmaktadırlar.

Ülkemizde 11.02.1964 tarihli ve (Mülga) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile yatırım yapan bazı yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı tanınmıştı, fakat söz konusu yatırımların neler olması gerektiği ve asgari yatırım tutarları hakkında net sınırlar çizilmemişti.

12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenleme ile Ülkemizde yatırım yapacak yabancıların istisnai yollarla vatandaşlık hakkı kazanabilmeleri için yapmaları gereken yatırımların içeriği belirlendi. 19/9/2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı güncellenen düzenlemeye göre;

  1. a) En az 500.000 Amerikan Doları veya döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen,
  2. b) En az 250.000 Amerikan Doları veya döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
  3. c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

  1. d) En az 500.000 Amerikan Doları veya döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen,
  2. e) En az 500.000 Amerikan Doları veya döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen,

Yabacı yatırımcılara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi çerçevesinde Türk Vatandaşlığı kazanma imkânı getirilmiştir.

Aristo Danışmanlık, tüm bu yatırım türleri kapsamında yapacağınız yatırımları sizin için takip eder ve ilgili kurumlar nezdinde yapılacak tüm işlemleri sizin adınıza gerçekleştirir. Ayrıca, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeniz için takip başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlar ve mümkün olan en kısa sürede vatandaşlık kazanmanıza yardımcı olur.

ARİSTO INTERNATIONAL, BİR BAHTİYAR GRUP İŞTİRAKİDİR.