Şirket Birleşme ve Satın Alma (M&A)

Şirket birleşme ve satın alma işlemleri son yıllarda tüm dünyada yaygın ve etkin bir şekilde kullanılan stratejik bir politika aracını dönüşmüş durumda. Özellikle hızlı ve inorganik bir anlayışla büyümeyi tercih eden uluslararası şirketler ve yatırımcılar, M&A yöntemi ile çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren ulusal şirketlerle güç birlikteliği yapmaktalar.

Aristo Strateji Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. olarak hem uluslararası bir şirket ile güç birlikteliği yaparak küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen ulusal şirketlerimize hem de ulusal şirketlerimiz ile ortaklık yapmak isteyen uluslararası şirketlere M&A Destek ve Danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Uyguladığımız M&A Programı ile danışmanlık hizmeti sunduğumuz iş ortağımızın hedefleri doğrultusunda atacağı en doğru ve stratejik adımları tespit ediyoruz.

M&A süreci birçok paydaşın dahil olduğu çok yönlü ve uzun bir süreç. Profesyonel ve kurumsal yönetim anlayışımız çerçevesinde bu süreci sizin için planlıyor, yönetiyor ve istediğiniz sonuca ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.

Aristo M&A Programı çerçevesinde;

 • İş ortağımızın M&A sürecine hazırlanması,
 • Yatırım tanıtım dokümanı (Blind Teaser) hazırlanması
 • Gizlilik anlaşması yapılması
 • Detay Firma Raporu hazırlanması
 • İlk fiyat aralığı teklifinin alınması
 • Şirketler arası yönetici düzeyinde toplantının organize edilmesi
 • Niyet mektubunun imzalanması
 • Due diligence sürecinin organize edilmesi
 • Nihai M&A sözleşmesinin imzalanması
 • İlgili kurum ve kuruluşlardan gereken izin alınların alınması
 • M&A sonrası uyum sürecinin yönetimi

  

ARİSTO INTERNATIONAL, BİR BAHTİYAR GRUP İŞTİRAKİDİR.