Sektörler

Bir yatırım kararını kesinleştirmeden önce genel risk analizlerinin yanı sıra sektörel risk analizi yapmak size karşı karşıya kalabileceğiniz belirsizlikler ve zorluklar ile yakalayabileceğiniz fırsatlar ve kazançlar hakkında oldukça değerli bilgiler sunar.

Küresel ekonomik risklerin giderek çeşitlendiği, döviz, faiz, kredi, likidite risklerinin hem iç içe hem de daha karmaşık bir görünüm arz ettiği günümüz dünyasında, halen yoğun bir biçimde yaşamakta olduğumuz global siyasi ve dış politik riskler de yatırım kararlarını doğrudan etkilemektedir. Örneğin İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı ve bu sürecin yönetilme şekli hem İngiltere ve AB ekonomisini hem de farklı sektörler üzerinde nasıl bir ekonomik ve finansal etki doğuracağı hususunda hala birçok soru işaretini bünyesinde barındırmaktadır. 2019 yılında EY tarafından yayımlanan bir raporda banka ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin daha şimdiden yaklaşık 1 trilyon dolar (800 milyon sterlin) değerindeki varlıklarını İngiltere dışına çıkardıkları tespitinde bulunmuştur. Yaşanan bu gelişmenin genel olarak İngiliz ekonomisi üzerinde olumsuz etki doğuracağı muhakkakken hangi sektörü ne derece etkileyeceği detaylı bir risk analizi çalışması ile ortaya çıkacaktır. Öte yandan, İngiltere açısından oldukça olumsuz sonuçları olacak söz konusu gelişme, bazı Avrupa ülkeleri açısından ise bir fırsata dönüşmüş durumdadır.

Türkiye’ye yapılması planlanan yatırımların da sektörel risk analizine tabi tutularak çıkacak sonuçlara göre nihai kararın alınması bir taraftan gelir, karlılık ve sürdürülebilir büyüme üzerinde pozitif sonuçlar elde edilmesini sağlarken, diğer yandan maliyetler, giderler ve potansiyel zararların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Deneyimli, tecrübeli ve donanımlı kadrosu ile Aristo Strateji olarak enerjiden ulaştırmaya, sağlık ve ilaç sanayiden tarım ve gıdaya, savunma sanayiden imalat sektörüne, turizmden gayrimenkul geliştirmeye ve daha birçok alanda yaptığımız sektörel risk analizleri ile yatırımcıların en doğru ve en karlı kararlar almalarına yardımcı olmaktayız.    

ARİSTO INTERNATIONAL, BİR BAHTİYAR GRUP İŞTİRAKİDİR.