Nicola Tesla Müzesi

Aristo Strateji Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. ile Sırbastan’ın başkenti Belgrad’ta bulunan Nikola Tesla Müzesi Müdürlüğü arasında imzalanan Protokol ile müzede yer alan Nikola Tesla’ya ait icatların ve mucidin kişisel eşyalarının da aralarında bulunduğu 160.000’e yakın eserin bir kısmı bir yıl süreyle Ülkemizde sergilenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Elektriğin, kablosuz iletimin, yapay zekânın ve akıllı robotların fikir babası olarak kabul edilen, yaşadığı zamanın yüzyıl ötesini şekillendiren mucit olarak tanımlanan Nikola Tesla’ya olan ilgi ve hayranlık tüm dünyada giderek artmaktadır. Bilgi teknolojilerinin, inovasyonun, yazılım ve kodlamanın öneminin daha da iyi anlaşıldığı bugünlerde, Nikola Tesla gibi kendinden sonraki yüzyılın icatlarına damgasını vuran bir mucidi her yönüyle Türk halkına tanıtmak, böylelikle başta genç beyinler olmak üzere ülke insanımızı üretime, yeniliğe ve teknolojiye teşvik etmek en büyük hedefimizdir.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere muhtelif şehirlerde sergilemeyi planladığımız Müze’ye ait eserlerin en az 5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi, özellikle ilk, orta ve lise öğrencilerinin yüksek katılımı öngörülmektedir. Bu bir yıl süre içerisinde konferans, sempozyum, akademik yarışma gibi farklı organizasyonlar düzenlenerek mucidin ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılması planlanmaktadır.

ARİSTO INTERNATIONAL, BİR BAHTİYAR GRUP İŞTİRAKİDİR.