Mali Değerleme

Şirket Birleşme ve Satın Alma sürecinde hem alıcı hem satıcı firmalar açısından üzerinde en çok durulan hususların başında, alınacak veya satılacak şirket hisselerinin mali değerinin tespiti gelmektedir.

Şirket hisselerini satmak isteyen kişiler bu satıştan maksimum gelir ve kar elde etmeyi hedeflerken, alıcı konumunda bulunan kişiler de bunun tam tersine minimum bedel ödemeyi hedeflerler. Yapılan araştırmalar başarısızlıkla sonuçlanan M&A işlemlerinin çok büyük bir çoğunluğunun yanlış ve aşırı hesaplanan şirket mali değerlenmesinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, şirketinizin mali değerinin gerçekçi ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenmesi, başarılı bir M&A sürecinin ilk adımı olacaktır.

Bir şirketin mali değeri tespit edilirken gelirleri, giderleri, nakit durumu, alacak ve borçları, demirbaşları, üretim hatları ve makinaları, marka, patent ve ürünleri, insan kaynakları kalitesi ve kapasitesi gibi pek çok faktör etkili olur. Genel ekonomik konjonktür, geleceğe ilişkin karlılık ve büyüme beklentileri, fırsat maliyeti gibi hususlar da hissenin değerinin belirlenmesinde etkili olabilecek faktörler arasında sayılabilir.

Bir M&A sürecinde şirketin satışa veya alışa esas teşkil edecek rakam bu mali değerleme sonucu ortaya çıkar. Dünyada en çok tercih edilen ve kullanılan şirket mali değerleme yöntemi Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK - EBITDA) denilen yöntemdir. Şirketin ana faaliyetlerinden elde edilen toplam karı veya zararı göstermesi açısından önemli bir rakamdır. Dünyada en yoğun kullanılan Mali Değerleme Yöntemleri şunlardır;

  • Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK - EBITDA)
  • Düzeltilmiş FAVÖK (Adjusted EBITDA)
  • Varlık Değeri (Asset Value)
  • İndirgenmiş Nakit Akımları – Net Bugünkü Değer (Discounted Cash Flow)
  • Defter Değeri (Book Value)
  • Emsal Değeri (Comparable Company Analysis)

Aristo Danışmanlık, profesyonel, kurumsal ve tecrübeli ekibiyle yapacağı şirket mali değerlemesi ile sizlere bir M&A sürecinde şirketinizi satarken maksimum gelir elde etme veya bir şirket satın alırken minimum ödeme imkanı sunar. 

ARİSTO INTERNATIONAL, BİR BAHTİYAR GRUP İŞTİRAKİDİR.