M&A Eğitim Semineri

Küresel bazda siyasi ve ekonomik belirsizliklerin arttığı, ticaret savaşlarının ve korumacılık tedbirlerinin yeniden gündeme geldiği, en önemlisi ekonomik büyümenin giderek yavaşlama eğilimine girdiği şu günlerde, gerek ulusal gerekse uluslararası şirketler açısından önemi giderek artan bir konu: “Şirket Birleşme ve Satın Alma (M&A)” işlemleri.

Piyasa ve rekabet gücünü artırmak, üretim, inovasyon ve AR&GE kapasitesini güçlendirmek isteyen birçok firma küresel ölçekte stratejik ve finansal birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirmekteler. 2018 yılında dünya genelinde 4,1 trilyon dolar tutarında yaklaşık 50 bin adet, Türkiye’de ise 12 milyar dolar tutarında 256 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirildi.

Öte yandan şirketlerin, finansman araçlarına erişiminin giderek zorlaştığı günümüzde Şirket birleşme ve satın alma işlemleri çok stratejik ve önemli bir başlık haline geldi. Üretim ve satış hacmini büyütmek isteyen, küresel ölçekte güçlü bir şirkete dönüşmeyi hedefleyen şirketler için özel fonlar, girişim/risk sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılar oldukça güzel fırsatlar sunmaktalar.

Aristo Strateji Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. olarak sizlere, şirket birleşme ve satın alma konusunda daha fazla bilgi sunmak için bir eğitim programı hazırladık. Bu eğitim programında;

 • Ekonomik ve hukuki açıdan şirket birleşme ve satın alma işlemi nedir,
 • Şirketler neden M&A konusuna önem vermeli,
 • Stratejik ve finansal yatırımcıların özellikleri ve farklılıkları,
 • M&A işleminin kısa, orta ve uzun vadede şirketinize sağlayacağı katkılar,
 • Türkiye’de ve dünyada M&A işlemlerine genel bir bakış ve öne çıkan sektörler
 • Şirketinizin mali değerinin tespiti,
 • Şirketinizin M&A sürecine hazırlanması,
 • Şirketinizin tanıtıcı sunum ve dokümanlarının hazırlanması,
 • Potansiyel alıcı ve satıcılarla temasa geçilmesi,
 • Gizlilik anlaşması ve niyet mektubu imzalanması,
 • Veri odasının hazırlanması ve due diligence gibi süreçlerin yönetimi,
 • M&A sonrası iki şirketin uyum sürecin yönetimi,

Gibi konularda sizleri bilgilendirmek, dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan M&A işlemleri hakkında bilgi sunmak istiyoruz.

ARİSTO INTERNATIONAL, BİR BAHTİYAR GRUP İŞTİRAKİDİR.