Hakkımızda

Aristo Danışmanlık olarak hizmet sunduğumuz iş ortaklarımızın yatırım yapmayı planladıkları bütün sektörler hakkında fizibilite, risk analizi, ihtiyaç değerlendirmesi ve SWOT analizi yaparak en doğru karar vermelerine yardımcı olmakla birlikte, deneyimli, tecrübeli ve donanımlı ekibimiz özellikle Enerji (GES, RES, HES de dahil), Savunma Sanayi, Turizm, Finans ve Sigortacılık, Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat, İmalat Sanayi, Tarım, Gıda ve İçecek, Perakende ve Dağıtım, Ulaştırma ve Lojistik ve son olarak Sağlık ve İlaç Sanayi alanında oldukça kaliteli, kapsamlı ve kapsayıcı danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Söz konusu sektörler Ülkemizin son on yıllık dönemde gerek yurt içinden gerekse yurt dışından, gerek greenfield yatırımlarda gerekse şirket birleşme ve satın almalarda hem işlem hem de hacim bazında en çok yatırımın gerçekleştirildiği sektörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke ekonomisine en çok katma değer sağlayan, en fazla ihracat gerçekleştiren, Ar-Ge’den en çok pay alan ve nitelikli istihdamın en yoğun bu sektörler önümüzdeki on yıllık süreçte de Türk ekonomisinin dinamik gücü ve en fazla yatırımın yapıldığı alanlar olacaktır.   

ARİSTO INTERNATIONAL, BİR BAHTİYAR GRUP İŞTİRAKİDİR.