Kurumsal Yönetişim ve İletişim

21. Yüzyılın güçlü şirketleri sadece finansal, üretim ve insan kaynakları büyüklükleri ile değil, kurumsal yönetişim ve iletişim becerileri ve etkinlikleri ile ön plana çıkan şirketlerdir. Kurumsal Yönetişim ve İletişim prensiplerini içselleştiren şirketler her şeyden önce çalışanlarının, müşterilerinin, yatırımcılarının ve hatta rakiplerinin güven ve saygısını kazanır.

Güven kavramı içerisinde bulunduğumuz dönemde en çok işittiğimiz kelimelerden birisi haline gelmiştir. Uluslararası ilişkiler, siyasi partilerin stratejileri ve seçmenleri nazarındaki yerleri, kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlarla olan ilişkileri, finansal piyasaların istikrarı, özel şirketlerin ve yatırımcıların risk iştahı güven kavramı ile doğrudan ilişki içerisindedir. Güvenin sarsılmaya başladığı veya kaybolduğu her yerde ve kurumda yönetimin etkinliği giderek azalır, bir süre sonra da yok olur. Bu nedenle, sadece dev uluslararası şirketler değil, KOBİ’ler, hatta start-up olarak adlandırılan yeni şirketler dahi güven kavramını ve iletişimin önemini yeniden keşfetmişlerdir.

Bir kurumu, bir şirketi veya bir işletmeyi güvenilir kılan unsurların başında kuşkusuz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik, katılımcılık, öngörülebilirlik ve etik değerlere sahip olma gelmektedir. Her kurumsal yapının bu ilkeleri içeren politikaları olmalıdır.

ARİSTO, faaliyette bulunduğunuz sektörü, işletme büyüklüğünüz ve hacminizi, müşteri ve yatırım portföyünüzü dikkate alarak ihtiyacınız olan Kurumsal Yönetişim ve İletişim yöntem ve politikalarınızın belirlenmesinde ve bu politikaların uygulanmasında size en doğru çözümleri sunar.     

 

ARİSTO INTERNATIONAL, BİR BAHTİYAR GRUP İŞTİRAKİDİR.