Kamu Kurumları ile İletişim ve Problem Çözme

Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyici ve denetleyici rolü ve fonksiyonu giderek artmaktadır. Devlet yaptığı yasal ve idari düzenlemelerle serbest piyasa ekonomisinin etkin ve verimli bir şekilde işlemesini ve vatandaşlarının maksimum fayda elde etmesini hedefler.

Aldığı tedbirler ile haksız rekabetin önüne geçerken, yatırımların ve üretimin artması, tüketicinin korunması, ticaretin adil koşullarda gerçekleşmesi için kurallar koyar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı bu düzenlemeleri anlamak, doğru bir şekilde yorumlamak, bir sorun ortaya çıktığında çözüm yolları bulmak profesyonel ve kurumsal bir bakış açısı ile mümkündür. Aslında yaşanan özel şirketler ve kamu kurumları arasında yaşanan sorunların birçoğu, bürokratik kuralların, süreçlerin ve mekanizmaların doğru ve iyi anlaşılamamasından ve işletilememesinde kaynaklanır.

ARİSTO, öncelikle sizlere, kamu kurumları ile ilişkilerinizde sorun yaşamamanız için alınması gereken tedbirler ve kurallar hakkında rehberlik eder. Kurallara ve kurumlara dair en güncel bilgiler doğrultusunda stratejiler belirler ve uygular. Şayet bir sorunla karşılaşırsanız, çözüm odaklı yaklaşımlarımız sayesinde atılması gereken adımları tespit eder ve problemin en kısa süre çözülmesini sağlayarak hedefe ulaşmanızda size yardımcı olur.

 

ARİSTO INTERNATIONAL, BİR BAHTİYAR GRUP İŞTİRAKİDİR.