Greenfield Yatırımlar

Doğrudan yabancı sermaye (FDI) yatırımı türleri arasında ülkelerin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin en çok tercih ettiği yatırım türü “Greenfield” yani yeni/ sıfırdan yapılan yatırımlardır.

Bu yatırım türünde yabancı bir yatırımcı başka bir ülkede yeni bir üretim tesisi kurmakta, başka bir ifadeyle arsa alımı, bina yapımı, makine ve teçhizat temini, personel istihdamı gibi bir yatırım döngüsünün tüm aşamalarına yönelik olarak yeni yatırımlar yapmaktadır.

Aristo Strateji Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yapmayı planladıkları greenfield yatırımlarının tüm aşamalarını içeren kapsamlı ve kapsayıcı danışmalık hizmeti sunmaktadır. Söz konusu danışmanlık hizmeti bir yatırım fikrinin ne kadar karlı ve sürdürülebilir olup olmadığının analiz edilip bir yatırım fizibilite raporu hazırlanmasından hammadde tedariki, üretim hatlarının oluşturulması, tedarik zincirinin ve pazarlama ağının kurulması, lojistik ve dağıtım kanallarının tespit edilmesi, personel istihdamın sağlanması, yasal izinlerin alınması, düzenleyici kurumlarla yasal ve idari ilişkilerin geliştirilmesi gibi tüm aşamaları içermektedir.

Aristo tarafından sunulacak danışmanlık hizmetleri ile daha önce yasal ve idari altyapısı, kurumların işleyişi, piyasa dinamikleri, müşteri profili, tüketici tercihleri, politik, ekonomik ve sosyal kültürü hakkında çok fazla bilgi ve veri sahibi olmadığınız bir ülke hakkında yabancılık çekmeyecek, aksine kendinizi ülkenizin farklı bir şehrinde yatırım yapıyor hissini yaşayacaksınız.

  

ARİSTO INTERNATIONAL, BİR BAHTİYAR GRUP İŞTİRAKİDİR.